Strona główna/Kontakt

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

  • ul. Obroki 140, 40-833 KATOWICE
  • REGON: 270135328 NIP: 634-012-86-30
  • BDO: 000003418
  • Konto bankowe: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
  • Oddz. Regionalny KATOWICE 30105012141000000700004336
  • Rejestr: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , numer KRS 0000107532
  • Kapitał zakładowy: 56.780.600 zł

Zgłoszenia reklamacyjne

Biuro Obsługi Klienta

Telefon: + 48 32 35 87 612

Godziny otwarcia BOK:

BOK przy ul. Bankowej obsługuję płatności tylko w formie bezgotówkowej.

poniedziałek:
7:00 - 15:00
wtorek:
7:00 - 15:00
środa:
7:00 - 15:00
czwartek:
7:00 - 17:00
piątek:
7:00 - 13:00

E-mail:

email
email

Kasa czynna:

poniedziałek -środa:
7:00 - 14:30
czwartek:
7:00 - 16:30
piątek:
7:00 - 12:45

Dział Fakturowania, Windykacji i Rozliczania Usług

tel.
+ 48 32 35 87 616
tel.
+ 48 32 35 87 660
windykacja@mpgk.com.pl

Stacja Kontroli Pojazdów

Zakład Oczyszczania i Zimowego Utrzymania Dróg

Oczyszczanie maszynowe

ul.Obroki 140, + 48 32 35 87 658

Oczyszczanie ręczne

ul.Bankowa 10a, + 48 32 35 97 362

Sekretariat

tel.
+ 48 32 35 87 657
tel. komórkowy
+ 48 604 466 842
tel. komórkowy
+ 48 883 341 491
fax
+ 48 32 35 87 661
email

Zakład Odzysku
i Unieszkodliwiania Odpadów (RIPOK)

Milowicka 7A, 40-312 Katowice
tel.
+ 48 32 35 87 670
 

Portal businesslink (e-faktury):

loklaizacja MPGK Katowice

do góry
e-faktury Reklamacje