Strona główna/Kontakt/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą kontaktować się z MPGK poprzez:

Biuro Obsługi Klienta (parter) tel.: +48 32 358 76 09,
e-mail: 

do góry
e-faktury Reklamacje