Strona główna/Aktualności/ Hermetyzacja zakładu przetwarzania odpadów MPGK w (..)

Hermetyzacja zakładu przetwarzania odpadów MPGK w Katowicach nabiera tempa

18 Czerwca 2021

10 gotowych bioreaktorów, wybudowane ściany wjazdowe do nowej hali hermetycznej i w pełni zamontowane zasilanie nowego obiektu - budowa inwestycji hermetyzacji zakładu przetwarzania odpadów MPGK w Katowicach nabiera tempa.

Prace na budowie inwestycji rozpoczęły się na początku marca tego roku. W tym czasie wykonano już fundamenty, ściany oraz stropy 10 bioreaktorów, które są kluczowymi elementami inwestycji. Gotowe są także ściany wjazdowe do nowej hali z wykształconymi bramami od strony wschodniej i południowej. Zakończył się także montaż zasilania obiektu. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem nadproży w bioreaktorach i attyk na zabudowie żelbetowych konstrukcji. Na miejsce budowy dotarły również istotne elementy instalacji, takie jak płyty prefabrykowane posadzek, wentylatory i elementy oczyszczalni. W najbliższym czasie plac budowy uzupełni reszta urządzeń oczyszczalni, które obecnie znajdują się w procesie prefabrykacji. 

- Na budowie każdego dnia pracuje średnio 35 pracowników, którzy dostosowują zabudowania pod instalację przyszłej hali hermetyzacji. Od 21 czerwca rozpoczną się roboty stalowe związane z wykonaniem hali łącznika. W drugiej połowie lipca planujemy przeprowadzenie prac sanitarnych w obiekcie, a następnie montaż urządzeń technologicznych. Prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem - mówi Wojciech Łagoń, specjalista ds. Inwestycji i Rozwoju w MPGK.

Nowy obiekt MPGK Katowice zostanie wykonany zgodnie ze standardowymi zasadami budowy tego typu obiektów, przeznaczonych do obsługi odpadów komunalnych. Hala wykonana z konstrukcji stalowej będzie wyposażona w bioreaktory wykonane z żelbetu, co jest sprawdzoną praktyką w procesach stabilizacji tlenowej odpadów. Technologia nowego obiektu będzie również umożliwiała sprzężenie całego procesu biologicznego przetwarzania odpadów w jednym szczelnym kompleksie, dzięki czemu zwiększy się wydajność procesu ich przetwarzania przy jednoczesnym zminimalizowaniu uciążliwości zapachowych.

Wykonawcą nowej hali hermetycznej jest firma AK Nova z Poznania, która specjalizuje się w budowie zaawansowanych technologicznie obiektów związanych z gospodarką odpadów tj. sortowni, stacji przeładunkowych, oczyszczalni ścieków i odcieków technologicznych oraz składowisk odpadów.  

Hermetyzacja zakładu MPGK w Katowicach stanowi jedną z najnowocześniejszych inwestycji w branży komunalnej w Polsce. System wentylacji i oczyszczania powietrza, płuczki wodne i chemiczne będą odgrywać kluczową rolę w procesie stabilizacji odpadu, który będzie dojrzewał w żelbetowych, szczelnie zamkniętych bioreaktorach. Każde z pomieszczeń będzie posiadać oddzielny wentylator napowietrzający, skracający proces dojrzewania stabilizatu, który w kolejnych etapach będzie przesiewany w szczelnej hali. Projekt nowego obiektu uwzględnił również układ oczyszczania odcieków technologicznych, co pozwoli ponownie wykorzystać uzyskaną wodę do przyszłych procesów w zakładzie.


Inwestycja zakończy kolejny etap modernizacji i częściowej hermetyzacji zakładu, na którą w latach 2012-2018 przeznaczono 120 mln zł. Jej realizacja jest wynikiem podjętych decyzji o prowadzeniu działalności przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, sprzyjających środowisku oraz mieszkańcom. Budowa hali hermetycznej ma również na celu sprostanie potrzebom mieszkańców, zwracających uwagę na pojawiające się w okolicy uciążliwości zapachowe.

 

 

Nowa hala MPGK Katowice w liczbach:

- 17 083 470 zł - wartość zamówienia

- do 12 miesięcy - czas trwania budowy

- ok. 5000 m2 - powierzchnia zabudowy

- 10 - liczba żelbetowych, zamkniętych pomieszczeń w których zamknięte będą odpady

do góry
e-faktury Reklamacje