Strona główna/Dla mieszkańców/Punkty zbiórki odpadów

Punkty zbiórki odpadów

Gminne Punkty Zbiórki Odpadów (GPZO)

Gminne Punkty Zbiórki Odpadów (GPZO) przyjmują bezpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych mieszkańców gminy Katowice z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku. Warunkiem bezpłatnego oddania odpadów do GPZO jest wnoszenie przez mieszkańca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do GPZO przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami.

Mapa punktów wywozu odpadów

Gdzie mogę oddać odpady?

 • Katowice, ul. Milowicka 7B - tel. 32 35 87 671
 • Katowice, ul. Obroki 136 - tel. 32 35 87 600
 • Katowice ul. Zaopusta 70 - tel. 668 654 659
 • Katowice ul. Bankowa 10 - tel. 788 020 325 

Godziny otwarcia

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 6:00 - 17:00
 • wtorek w godzinach 9:00 - 20:00
 • soboty w godzinach 8:00 - 13:00

 

Ograniczenia

Jednorazowo (w ciągu jednego dnia) mieszkaniec ze swojej nieruchomości może łącznie dostarczyć do GPZO maksymalnie:

 • 0,5 m3 odpadów poremontowych (gruzu);
 • 1 m3 odpadów ulegających biodegradacji.

Jeżeli odpady w imieniu mieszkańca dostarczane są do GPZO przez inną osobę, musi ona posiadać oświadczenie mieszkańca określające, że odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałej (z remontu prowadzonego samodzielnie) wraz z podaniem adresu ich pochodzenia (nieruchomości).

UWAGA!
W przypadku posiadania nowego dowodu osobistego bez widocznego adresu zameldowania dokumentem potwierdzającym zamieszkanie w Katowicach może być dowód wnoszenia opłaty „śmieciowej” lub kopia deklaracji złożonej do Urzędu (przedłożenie do wglądu).

Pracownik GPZO ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli:

 • stwierdzi, że pochodzą z działalności gospodarczej
 • ilości dostarczonych odpadów przekraczają możliwości wyprodukowania ich przez gospodarstwo domowe;
 • odpady wskazują źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np. odpady poprodukcyjne, chemikalia nietypowe dla prac domowych)
 • nie są posegregowane

Usługi transportowe

W przypadku braku możliwości transportowych mieszkaniec lub zarządca nieruchomości może na zasadach rynkowych czyli odpłatnie zamówić usługę transportu i/lub podstawienia kontenera.

32 35 87 612

Godziny otwarcia:
poniedziałek - środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 17:00
piątek: 7:00 - 13:00

Kasa czynna:
poniedziałek - środa: 7:00 - 14:30
czwartek: 7:00 - 16:30
piątek: 7:00 - 12:45

Pełna treść Regulaminu Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów do pobrania u dołu strony.

Najczęściej zadawane pytania (F.A.Q.)

Z początkiem 2007 roku Urząd Miasta Katowice rozpoczął stałą akcję zbierania przeterminowanych lekarstw od ludności. W aptekach na terenie miasta rozlokowane zostały specjalne pojemniki, do których mieszkańcy mogą wrzucać przeterminowane leki.

Każdy mieszkaniec, za okazaniem dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkiwania na terenie Katowic, może przywieźć i bezpłatnie tzn. w ramach opłaty wniesionej do Urzędu Gminy oddać do zagospodarowania odpady powstające w gospodarstwach domowych.

 • odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz zielone i ogrodowe,
 • papier i tektura, opakowania wielomateriałowe,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale,
 • szkło,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyte opony,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - z remontów prowadzonych samodzielnie,
 • inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych takie jak farby, lakiery, rozpuszczalniki, tusze, smary, opakowania po farbach/lakierach, termometry rtęciowe, świetlówki, kwasy, alkalia (substancje żrące), odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, przepracowane oleje silnikowe itp.

 • zmieszane odpady komunalne;
 • odpady budowlane zawierające materiały niebezpieczne: azbest, eternit, smoła itp.
 • odpady z materiałów izolacyjnych takich jak papa, wełna mineralna, ondulina, itp.
 • odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe.

Mieszkaniec zobowiązany jest do samodzielnego rozdzielenia przywiezionych odpadów wg frakcji i do załadowania ich do odpowiednich pojemników/kontenerów.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: dla mieszkańców
pdf 2020-05-20 Szczegółowy regulamin GPZO
ilość pobrań: 4932
Szczegółowy regulamin GPZO 224.02KB zobacz
do góry
e-faktury Reklamacje