Strona główna/Aktualności/MPGK zadba o miasto zimą. Ty zadbaj o środowisko i oddaj (..)

MPGK zadba o miasto zimą. Ty zadbaj o środowisko i oddaj swoje letnie opony do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów!

19 Listopada 2021

Sezon zimowy zbliża się wielkimi krokami. MPGK i miasto Katowice w ramach Akcji Zima 2021/2022 zabezpieczyło 500 ton piasku i aż 5700 ton soli, a do wyjazdu na drogi gotowych jest już 75 specjalistycznych pojazdów.  Na kierowców, którzy wymieniają opony czekają także Gminne Punkty Zbierania Odpadów - przeciętnie katowiczanie co roku oddają tam 140 ton zużytych opon.

Kierowco, przygotuj swój pojazd na zimę!

Chociaż średnie życie opony wynosi około 10 lat, to specjaliści branży motoryzacyjnej rekomendują zwrócenie szczególnej uwagi na stan ogumienia naszego pojazdu już po upływie 5 lat. Bazując na opinii ekspertów korzystanie z opon starszych niż 10 lat jest niebezpieczne dla kierowców i innych uczestników ruchu, wobec czego po upływie tego czasu należy wymienić opony na nowe. Każdego roku mieszkańcy Katowic odwiedzają Gminne Punkty Zbierania Odpadów, pozbywając się różnego rodzaju śmieci, w tym również zużytych opon samochodów osobowych. W ciągu trzech ostatnich lat do wszystkich punktów GPZO katowiczanie dostarczyli łącznie ponad 400 ton opon.

- Zbiórka zużytych opon w wyspecjalizowanych punktach jest szczególnie istotna dla środowiska naturalnego, dla którego ten rodzaj odpadów jest bardzo szkodliwy. Wszystkie elementy, które odpowiadają za wytrzymałość opon, a więc specjalistyczne chemikalia i mieszanki tworzyw mają negatywny wpływ na środowisko. Pozostawione w lasach, polanach czy parkach, po pewnym czasie emitują substancje zarówno do gleby, jak i powietrza. Dodatkowo są łatwopalne i mogą spowodować pożary dzikich wysypisk - mówi Krzysztof Król, Kierownik Działu Transportu MPGK Katowice.  - W ubiegłym roku trafiło do nas 140 ton zużytych opon. Chociaż do końca bieżącego roku zostały niecałe dwa miesiące to wierzymy, że katowiczanom uda się poprawić zeszłoroczny wynik - dodaje.

Oddanie wysłużonego ogumienia do warsztatów, zakładów wulkanizacyjnych czy punktów zbiórki gwarantuje, że zostaną one wykorzystane ponownie w procesie recyklingu z korzyścią dla środowiska. W Polsce poziom recyklingu tego rodzaju odpadów stale się rozwija, a surowce pochodzące ze zużytych opon coraz częściej mogą posłużyć jako paliwo lub tworzywo budowlane. Na terenie Katowic funkcjonują obecnie cztery punkty, do których można przekazać odpady wytwarzane nieregularnie w gospodarstwach domowych, w tym także opony samochodów osobowych. W ramach opłaty śmieciowej mieszkańcy Katowic mają możliwość bezpłatnego oddania zużytych opon (rocznie maks. 4 szt. opon samochodów osobowych). Katowiczanie mogą dostarczać do GZPO również sprzęty RTV/AGD i odpady wielkogabarytowe, według zasad określonych tutaj: www.mpgk.com.pl/edukacja/zasady-selektywnej-zbiorki-odpadow

GPZO czynne są w dni robocze w godzinach (za wyjątkiem wtorków) od 6:00 do 17:00, wtorki w godzinach od 9:00 do 20:00 oraz soboty w godzinach od 8:00 do 13:00. Punkty te zlokalizowane są w Katowicach przy ul. Milowickiej 7A, ul. Obroki 140, ul. Zaopusta 70, ul. Bankowej 10.

Katowice gotowe do działania w ramach Akcji Zima

- O to, by drogi w Katowicach były przejezdne, a chodniki w centrum miasta odśnieżone dba blisko setka pracowników. Dodatnie temperatury i brak opadów śniegu od początku listopada nie oznaczają, braku działań i czekania na nadejście zimy. Brygady oddelegowane do Akcji Zima zajmują się w tym czasie m.in. zamiataniem ulic, wywozem liści i innymi pracami związanymi z bieżącym utrzymaniem czystości w mieście - mówi Czesław Kopiec, kierownik Wydziału Oczyszczania katowickiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Dyspozytorzy Centralnej Dyspozytorni śledzą prognozy pogody, monitorują warunki atmosferyczne i drogowe przy użyciu kamer oraz stacji meteo, a także podejmują bieżące interwencje zgłaszane przez inne służby, w tym Straż Miejską oraz samych katowiczan. Wyzwanie stwarzają zawsze opady występujące w godzinach porannego lub popołudniowego szczytu, czyli w godzinach, kiedy katowiczanie najczęściej jadą do pracy lub z niej wracają. Jeśli temperatury są dodatnie i nie ma opadów śniegu, to na ulice wyjeżdżają zamiatarki, które na bieżąco sprzątają miasto.

Koordynacją prac w ramach Akcji Zima zajmuje się Centralna Dyspozytornia Zimowego Utrzymania Dróg w MPGK, która pracuje 24 godziny na dobę przez cały tydzień. W przypadku intensywnych opadów śniegu lub występowania warunków atmosferycznych powodujących gołoledź w pierwszej kolejności odśnieżane są główne arterie komunikacyjne, centrum i drogi krajowe przebiegające przez miasto, a dopiero po ich udrożnieniu drogi o mniejszym natężeniu ruchu. Cały obszar Katowic z jezdniami, parkingami i zatokami autobusowymi został podzielony na rejony w czterech kategoriach i standardach utrzymania zimowego. W sumie to ponad 724 kilometry dróg, co sprawia, że służby odśnieżając drogi zimą pokonują w sezonie nawet 140 tysięcy kilometrów, to więcej niż trzykrotność obwodu kuli ziemskiej. Obsługiwane są też Centra Przesiadkowe i Międzynarodowy Dworzec Autobusowy.

do góry
e-faktury Reklamacje