Strona główna/Aktualności/Hala hermetyczna MPGK Katowice po pierwszych kontrolach

Hala hermetyczna MPGK Katowice po pierwszych kontrolach

23 Grudnia 2021

Postęp prac na budowie hali hermetycznej MPGK Katowice umożliwił rozpoczęcie procedury uzyskiwania zezwolenia na użytkowanie obiektu. O zakończeniu procesu budowlanego zawiadomiono właściwe służby państwowe, które przeprowadziły już część kontroli obiektu znajdującego się przy ul. Milowickiej 7A.

Do tej pory halę hermetyczną odwiedziły służby Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Obecnie trwają procedury kontrolne prowadzone przez Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który jest odpowiedzialny za wydanie stosownych pozwoleń na użytkowanie obiektu. Uzyskanie tego pozwolenia będzie jednocześnie zakończeniem inwestycji budowy hali hermetycznej. Ostatnim etapem na drodze do uruchomienia tej części zakładu będzie uzyskanie tzw. pozwolenia zintegrowanego, wydawanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, do którego złożono już odpowiedni wniosek.

- Pozwolenie zintegrowane jest niezbędne do tego, aby po okresie prób można było w pełni korzystać z możliwości nowej części zakładu - mówi Robert Potucha, wiceprezes MPGK Katowice. - Mamy nadzieję, że uzyskiwanie odpowiednich zgód przebiegnie sprawnie i w jak najkrótszym czasie - dodaje.

Listopad był okresem finalnych prac przeprowadzonych na terenie zakładu MPGK przy ul. Milowickiej. W tym czasie wykonano ostatnie prace betonowe, w tym wylanie posadzki bioreaktorów oraz posadzki zewnętrznej, umiejscowionej wzdłuż systemów oczyszczających ścieki i powietrze. Wykonano również montaż ostatnich obróbek blacharskich w hali łącznikowej. W minionym miesiącu zakończono też instalację systemu wentylacyjnego, odpowiedzialnego za napowietrzanie bioreaktorów, jak i pobieranie powietrza z hali łącznikowej. Dodatkowo podłączone zostały podczyszczalnia ścieków, płuczki wodne, emitory oraz pompownie dla poszczególnych strumieni ścieków.

- Obecnie rozpoczynamy programowanie aparatur kontrolno-pomiarowych w poszczególnych elementach systemu wraz z jednostką centralną, która steruje całym procesem. Kalibracja poszczególnych komponentów, jak na przykład scrubbery czy podczyszczalnia ścieków, nastąpi już na tzw. „żywym organizmie” w trakcie prób eksploatacyjnych prowadzonych pod pełnym obciążeniem - mówi Tadeusz Duda, Dyrektor Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w MPGK Katowice. Po uzyskaniu wszystkich zgód, a także uruchomieniu aparatur w hali będzie można powiedzieć, że inwestycja została w całości ukończona i oddana do użytkowania, najprawdopodobniej będzie to z początkiem wiosny.

Budowa hali, której koszt wyniósł 17 mln zł, jest ostatnim etapem kompletnej hermetyzacji procesu stabilizacji odpadów biodegradowalnych. Technologia nowego obiektu będzie umożliwiała skoncentrowanie całego procesu biologicznego przetwarzania odpadów organicznych wytworzonych ze zmieszanych odpadów komunalnych w jednym szczelnym kompleksie, co nie tylko zminimalizuje ewentualne uciążliwości zapachowe, ale również poprawi efektywność procesu przetwarzania odpadów. Projekt nowego obiektu uwzględnił również układ podczyszczania odcieków technologicznych, co pozwoli ponownie wykorzystać uzyskaną wodę do przyszłych procesów przeprowadzanych w zakładzie.

do góry
e-faktury Reklamacje