Inwestycje UE

Logo UE

MPGK aktywnie działa na rzecz poprawy komfortu życia mieszkańców Katowic, między innymi poprzez inwestycje w przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. Przedstawiamy Inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej:

do góry
e-faktury Reklamacje