Strona główna/Działalność/Inwestycje WFOŚiGW

Inwestycje WFOŚiGW

Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Zdjęcie Inwestycja dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Katowicach

MPGK aktywnie działa na rzecz poprawy komfortu życia mieszkańców Katowic, między innymi poprzez inwestycje w przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. Przedstawiamy Inwestycje dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

Logo WFOŚiGW

 

Projekty Dofinansowane Przez WFOŚiGW W Katowicach Ze Środków Pochodzących Z Częściowego Umorzenia Pożyczki Udzielonej Przez Fundusz Na Realizację Zadania Pn.: „Budowa 3-Ciej Kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych Przy Ul. Żwirowej W Katowicach”.

 

Projekty Dofinansowane Przez WFOŚiGW W Katowicach Ze Środków Pochodzących Z Częściowego Umorzenia Pożyczki Udzielonej Przez Fundusz Na Realizację Zadania Pn.: „Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Milowickiej 7A w Katowicach. Etap I: Modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów organicznych”.

do góry
e-faktury Reklamacje