Strona główna/Działalność/Inwestycje NFOŚiGW/Modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania (..)

Modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów

Modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach.
Przedmiotem realizowanego projektu była modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach.

Zakres inwestycji:
- budowa 10 zamkniętych bioreaktorów z wentylatorownią, w których odbywać się będzie proces dojrzewania stabilizatu zastępujących obecnie eksploatowany plac dojrzewania
- budowa łącznika pomiędzy istniejącym stanowiskiem sit i istniejącą kompostownią ,a nowymi bioreaktorami;
- budowa oczyszczalni odcieków z procesu kompostowania;
- budowa zespołu scrubberów oczyszczających powietrze z hali łącznika oraz z procesu dojrzewania stabilizatu
W dniu 31.03.2021 roku nasza spółka podpisała umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pożyczkę i dofinasowanie inwestycji. Pożyczka wyniosła 10 416 750,00 zł, a dotacja wyniosła 3 472 250,00 zł .

Inwestycja miała na celu zhermetyzowanie całego procesu stabilizacji tlenowej frakcji 0-80mm wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych poprzez zmianę technologii dojrzewania czyli rezygnacji z dojrzewania stabilizatu w pryzmach na placu. Dzięki temu powietrze z całego procesu jest oczyszczane ze związków potencjalnie odorgennych. Ponadto przy jedoczesnym zachowaniu wydajności części mechanicznej wydajność części biologicznej została podniesiona do 65 000 Mg/rok frakcji 0-80 mm co pozwoli usprawnić ewidencję wewnątrzzakładową.

Okres realizacji zadania:
Listopad 2020: roboty rozbiórkowe
Październik 2021: złożenie wniosku o zmianę decyzji pozwolenia zintegrowanego
Grudzień 2021: decyzja na użytkowanie
30.06.2022: odbiór końcowy

W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane wraz z dostawą maszyn i urządzeń. Przeprowadzono rozruch technologiczny i stosowne pozwolenia/decyzje.

 

do góry
e-faktury Otwarcie GPZO przy ul. Bankowej 10 i Zaopusta 70