Strona główna/Działalność/Inwestycje NFOŚiGW/Rozbudowa (modernizacja) PSZOK-u przy ulicy Zaopusta 70 w (..)

Rozbudowa (modernizacja) PSZOK-u przy ulicy Zaopusta 70 w Katowicach

Rozbudowa (modernizacja) PSZOK-u przy ulicy Zaopusta 70 w Katowicach

Przedmiotem realizowanego projektu rozbudowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów usytuowanego w południowej części Katowic przy ulicy Zaopusta. 

 

Zakres inwestycji obejmował:

- wymianę gruntu,

- budowę infrastruktury naziemnej i podziemnej - kanalizacji deszczowej, zbiorników, sieci energetycznej, oświetlenia, monitoringu,

- wykonanie placu z miejscami parkingowymi i z kontenerami na odpady. Powierzchnia ok. 2 300 m2,

- wybudowanie rampy z prefabrykatów betonowych, która ułatwia opróżnianie pojemników,

- zmiana lokalizacji wagi najazdowej,

- budowa nowego zaplecza socjalno biurowego,

- budowa nowego ogrodzenie terenu,

- instalacja ścieżki ekologicznej.

 

W dniu 06.06.2023 roku nasza spółka podpisała umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pożyczkę i dofinasowanie inwestycji. Pożyczka wyniosła 2 357 281,00 zł, a dotacja wyniosła 1 010 264,00 zł .

 

Inwestycja miała na celu uczynienie istniejącego punktu odbioru bardziej przyjaznym i dostępnym dla mieszkańców. Dzięki przebudowie zwiększono przepustowość punktu.  Kierowcy teraz mogą wjechać bezpośrednio na prefabrykowaną rampę i zrzucić przywiezione odpady do odpowiednich pojemników. Dostępne są również pojemniki do rozładunku odpadów zlokalizowane na placu, a w pomieszczaniu pod rampą umiejscowiono magazyn na odpady niebezpieczne. Podczas rozładunku odpadów pasażerowie mogą zapoznać się z tablicami dotyczącymi segregacji odpadów, mogą zagrać w gry ekologiczne - te elementy zostały zainstalowane na ścieżce ekologicznej. 

Okres realizacji zadania:

Data przekazania placu budowy: 01.08.2023r.

Data uzyskania pozwolenia na użytkowanie: 21.03.2023r.

Data zmiany decyzji na zbieranie: 29.09.2023

do góry
e-faktury Reklamacje