Strona główna/Oferta/Oczyszczanie Ulic

Oczyszczanie Ulic

Działalność w zakresie letniego i zimowego oczyszczania ulic i placów realizowana jest głównie na zlecenie Miasta Katowice na podstawie umowy zawartej w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego. Specjalistyczny sprzęt używany do utrzymania miasta Katowice w czystości to między innymi:

Każda ulica w Katowicach jest oczyszczana zgodnie z poniższą klasyfikacją standardów:

Kategoria I

Opis utrzymania

 • Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
 • Jezdnia posypana na całej długości

Odstępstwa od standardu

Po ustaniu opadów śniegu:

 • luźny - 4 godz.
 • błoto pośniegowe - 4 godz.

Od stwierdzenia wystąpienia zjawisk:

 • gołoledź - 2 godz.
 • szron - 2 godz.
 • szadź - 2 godz.

 

 

 

 

 

Kategoria II

Opis utrzymania

 • Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
 • Jezdnia posypana na:
  • skrzyżowaniach z drogami
  • skrzyżowaniach z koleją
  • zjazdach i podjazdach
  • przystankach autobusowych
  • innych miejscach ustalonych przez strony

Odstępstwa od standardu

Po ustaniu opadów śniegu:

 • luźny - 6 godz.
 • błoto pośniegowe - 6 godz.

Od stwierdzenia wystąpienia zjawisk:

 • gołoledź - 3 godz.
 • szron - 3 godz.
 • szadź - 3 godz.

Kategoria III

Opis utrzymania

 • Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
 • Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

Odstępstwa od standardu

Po ustaniu opadów śniegu:

 • luźny - 8 godz.
 • błoto pośniegowe - 8 godz.

Od stwierdzenia wystąpienia zjawisk:

 • gołoledź - 5 godz.
 • szron - 5 godz.
 • szadź - 5 godz.

Kategoria IV

Opis utrzymania

 • Jezdnia odśnieżona co najmniej na 1 pasie ruchu
 • Jezdnia odpłużona (bez użycia soli)
 • Miejsca śliskie posypane piaskiem.

Odstępstwa od standardu

Po ustaniu opadów śniegu:

 • Umożliwia poruszanie się pojazdów osobowych z utrudnieniem do 48 godzin od ustania opadów.

Od stwierdzenia wystąpienia zjawisk:

 • gołoledź - 8 godz.
 • szron - 8 godz.
 • szadź - 8 godz.
do góry
e-faktury Reklamacje