Strona główna/Oferta/Przetwarzanie odpadów KOMPOVIT

Przetwarzanie odpadów KOMPOVIT

Odbierane przez Spółkę odpady przetwarzane są we własnych instalacjach zlokalizowanych w Katowicach lub innych instalacjach zlokalizowanych w okolicznych miastach. Z właścicielami w/w instalacji mamy zawarte wieloletnie umowy.

Selektywna zbiórka surowców wtórnych obejmuje makulaturę, szkło oraz plastik i metale. Prowadzona jest w systemie pojemnikowym i workowym. Zebrane surowce wtórne dostarczane są do naszej instalacji, gdzie są doczyszczane a następnie przekazywane do dalszego odzysku w tym recyklingu.

Odpady biodegradowalne w tym selektywnie zebrane odpady zielone przetwarzane są w nowoczesnej instalacji. W wyniku przetwarzania selektywnie zebranych odpadów powstaje produkt który nadaje się do dalszego wykorzystania - KOMPOVIT.

KOMPOVIT jest polecany do stosowania:
- na trawnikach
- do uprawy roślin ozdobnych
- na użytkach zielonych
- do rekultywacji gleb

Poprawia właściwości gleby przez jej wzbogacenie w substancję organiczną oraz składniki pokarmowe.

Instrukcja stowowania Kompovitu: https://www.mpgk.com.pl/download/Instrukcja-stosowania-Kompovitu,16.pdf

Kompowit zawiera conajmniej:
- 1,00% m/m azotu (N) ogółem
- 0,20% m/m fosforu (w przeliczeniu na P2O5)
- 1,00% m/m potasu (w przeliczeniu na K2O)
- 20,00% s.m. substancji organicznej
Posiada odczyn lekko zasadowy (pH ok. 8,5).

Kompovit został dopuszczony do obrotu handlowego Decyzją Ministra Rolnictwa Wsi Nr G-757/18

Sprzedaż Kompovitu prowadzona jest luzem w cenie 40zł/Mg netto + 8% VAT. Przy ilościach hurtowych możliwość negocjacji ceny.

Plakat KOMPOVIT

do góry
e-faktury Reklamacje