Strona główna/Oferta/Przetwarzanie odpadów KOMPOVIT

Przetwarzanie odpadów KOMPOVIT

Odbierane przez Spółkę odpady przetwarzane są we własnych instalacjach zlokalizowanych w Katowicach lub innych instalacjach zlokalizowanych w okolicznych miastach. Z właścicielami w/w instalacji mamy zawarte wieloletnie umowy.

Selektywna zbiórka surowców wtórnych obejmuje makulaturę, szkło oraz plastik i metale. Prowadzona jest w systemie pojemnikowym i workowym. Zebrane surowce wtórne dostarczane są do naszej instalacji, gdzie są doczyszczane a następnie przekazywane do dalszego odzysku w tym recyklingu.

Odpady biodegradowalne w tym selektywnie zebrane odpady zielone przetwarzane są w nowoczesnej instalacji. W wyniku przetwarzania selektywnie zebranych odpadów powstaje produkt który nadaje się do dalszego wykorzystania - KOMPOVIT

Plakat KOMPOVIT

do góry
Zakłócenia w odbiorze odpadów - KORONAWIRUS Odbiór choinek