Strona główna/Oferta/Wywóz Odpadów

Wywóz Odpadów

Wywóz odpadów odbywa się na podstawie umów zawartych z naszymi zleceniodawcami, którzy określają ilość i typ pojemników oraz częstotliwość odbioru. Ponadto realizujemy jednorazowe zgłoszenia wywozu gruzu, odpadów wielkogabarytowych, żużlu, liści itp.

Zamów Dowolny Kontener

Worek BIG-BAG

1m3

Idealny przy drobnych remontach.

Pamiętaj, że bezpłatny worek BIG-BAG możesz pobrać wyłącznie na adres za który wnosisz opłatę śmiecową do Urzędu Miasta Katowice.

Cena komercyjna BIG-BAG na gruz: 1 m3 BIG BAG na gruz cena netto - 290 zł + 8%Vat

Zamów BIG-BAG

Kontener na odpady wielkogabarytowe

 WR 5m3 KR 7m3

Idealny przy drobnych remontach.

Zutylizuj odpady wielkogabarytowe, które nie mieszczą się w standardowych pojemnikach.

Kontenery służą do gromadzenia odpadów takich jak artykuły wyposażenia mieszkań, w tym m.in:

 • meble
 • zużyte wykładziny
 • stolarka drzwiowa i okienna
 • folie plastikowe
 • opakowania po sprzętach domowych i materiałach budowlanych
Zamów kontener na odpady wielkogabarytowe

Kontener gruzowy

WG 3,5m3 ZG 5m3

Idealny przy drobnych remontach.

Odpady powstające w związku z pracami budowlanymi, rozbiórkami i przebudowami.

Idealny przy drobnych remontach.

 • gruz betonowy
 • ceglany
 • usunięte tynki
 • materiały ceramiczne
 • płyty gipsowe
 • ziemia
 • kamienie
 • kruszywo

Zakaz umieszczania odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych:

 • papa i produkty smołowe
 • styropian
 • asfalt
 • materiały zawierające azbest
Zamów kontener gruzowy
do góry
e-faktury Reklamacje