Strona główna/Działalność/Inwestycje WFOŚiGW/Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok. 1 MW w (..)

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok. 1 MW w Katowicach przy ul. Żwirowej

Zakres inwestycji obejmował:

 • Montaż paneli fotowoltaicznych (2160 szt.) o łącznej mocy 1 188,00 kWp,
 • Posadowienie konstrukcji montażowej na bloczkach betonowych,
 • Montaż inwerterów o mocy maksymalnej 90kW ( 12 szt.),
 • Montaż wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 • Posadowienie prefabrykowanej stacji transformatorowej nN/SN,
 • Montaż ogrodzenia wraz z bramą,
 • Wyznaczenie drogi technicznej,
 • Budowę instalacji monitoringu video,
 • Budowę przyłącza kablowego SN.

W dniu 29.06.2022 roku podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na umorzenie pożyczki w wielkości 2 000 000 zł przyznanej w roku 2015 na modernizacje instalacji biologicznej pod warunkiem przeznaczenia tej kwoty na budowę farmy fotowoltaicznej.

Inwestycja miała na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej pochodzącej z spalania paliw kopalnych/zmniejszenie kosztów funkcjonowania zakładu oraz wykorzystanie zrekultywowanej powierzchni kwatery składowiska. Zakłada się produkcję około 1 GWh energii elektrycznej na rok. W ten sposób około 20% rocznego zapotrzebowania Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów na energię elektryczną zostanie pokryte przez energię wytworzona przez farmę. Okres realizacji zadania:

 • Data przekazania placu budowy: 25.08.2022r.
 • Data uzyskania pozwolenia na użytkowanie: 22.05.2023r.
 • Data uzyskania koncesji na wytwarzanie energii: 28.09.2023r.
 • Data uruchomienia produkcji energii elektrycznej: 26.10.2023r.
 • Data odbioru inwestycji: 28.11.2023r.

Wartość projektu: 4 671 411,80 PLN

Środki WFOŚiGW w Katowicach: 2 000 000,00 PLN

do góry
e-faktury Reklamacje